Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
05.12.2014

– 2014 kan bli topp tre

Haugland i Råfisklaget

– Utviklingen i Råfisklaget har vært god i 2014, og vi ser konturene av et toppår for distriktet. Dette sier assisterende direktør Svein Ove Haugland i Norges Råfisklag. 2014 blir også nytt toppår for den totale norske eksporten.

Svein Ove Haugland mener det er grunnlag for optimisme før 2015. Prisene har hatt entydig utvikling i år. Opp.

– Ja, prisene har utviklet seg godt for de viktigste slagene; torsk, hyse og sei, samt reker. Både prisbildet og tendensen er klar. Kvotebildet for inngangen til 2015, med nedgang i torskekvoten, stabil hysekvote og stabilt på sei gir godt håp for neste år, påpeker han.

Torsk skal opp

Erfaringene tilsier at en kvotenedgang på 10 prosent skal gi en større tilsvarende økning i pris på torsken.

– Vi har bygd markeder de siste årene. Flere spiser torsk i Europa, og det tror jeg får en effekt fremover. Den historisk lave prisen kan forventes å bli mer enn kompensert i tiden som kommer, spår Haugland.

Han belegger også forventningen med at utenlandske foredlingsaktører nå bruker norske produkter og råvarer og at det er bygd kapasitet, kunnskap og forventninger som også er med på å holde etterspørselen oppe, selv om torskekvoten går ned.

Pluss 500 millioner

– Det er realistisk å se for seg en totalomsetning i år på rundt 7,5 milliarder, som er minst en halv milliard over hva vi forventet i vårt distrikt. Vi nærmer oss toppsesongene 1998 og 1999. Jeg tror 2014 blir ett av tidenes tre beste omsetningsår for den norske fiskeflåten. Det ser jeg også i sammenheng med at kystflåten i år kommer til å ta hele sin kvote og har gjort en fenomenal jobb på hyse og sei. Seiprisen er historisk høy, hyseprisen er god og dette har utløst positiv energi i flåten.

Ønsker høyt nivå

Svein Ove Haugland sier hans ønske er et stabilt høyt kvotenivå på torsk fremover.

– Det synes som det er grunnlag for det. Mitt håp er at forskerne og fiskerne sammen kan bidra til at det opprettholdes et stabilt kvotenivå og at vi slipper å se en kvotekurve som svinger for mye.

2014 ser ut til å bli historisk ved at kystflåten får tatt alle sine kvoter. Det gir håp om fortsatt god utvikling for næringen fremover, mener Haugland.

2014 blir rekordår

Årets totaleksport ser også ut til å gå inn i historiebøkene. Sjømatrådet presenterte eksporttallen for november og perioden til nå i år denne uken. Tallene viser at totaleksporten fra Norge allerede nå er 900 millioner kroner høyere enn for hele 2013. Totaleverdien av norsk sjømateksport var ved utgangen av november på 62,5 milliarder kroner.