Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
20.04.2015

170 vogntog til EU hver dag

Rekordeksport - EU viktig

Hver eneste dag eksporterer Norge fisk tilsvarende lasten i 170 vogntog.  -Trenden går bare én vei; etterspørselen etter norsk fisk øker, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Hvert år sendes mer enn 1,3 millioner tonn sjømat fra Norge til EU. I løpet av de første tre månedene i år ble det satt en ny rekord for sjømateksporten. Ved utgangen av første kvartal i år er sjømateksporten til EU på 11,6 milliarder kroner. Dette er en økning på over 10 prosent, sammenlignet med samme periode året før.

– Det er et stort potensial for vekst i sjømatnæringen, men det er også utfordringer som må løses. Norsk sjømat blir møtt med høye tollsatser og tungvinte tollkvoter i EU. Når flere vil ha norsk sjømat er det viktig å forenkle handelssamarbeidet og sikre bedre markedsadgang, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker i en pressemelding.

Fiskeriministeren deltar denne uka på verdens største sjømatmesse i Brussel. Under besøket til Brussel skal fiskeriminister Aspaker ha flere møter, delta på Sjømatmessen og Sjømatrådets konferanse, hvor hun skal ta opp vekstpotensialet i sjømatindustrien.