Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
01.10.2020

100 tonn tatt opp

Opprenskningstoktet

I august og september har Fiskeridirektoratet ryddet havbunnen mellom Ålesund og Svalbard, og det er tatt opp om lag 100 tonn med mistede og etterlatte fiskeriredskaper. Opprydningen er viktig for å redusere marin forsøpling og spøkelsesfiske.

– Marin forsøpling er et miljøproblem som det er viktig å løse. Vi kan ikke ha fiskeredskap som blir stående igjen på havbunnen og fortsetter å fiske i lang tid. Det forsøpler og fører til en skjult dødelighet av fisk og skalldyr. Jeg vil oppfordre både fiskere og fritidsfiskere til å bli enda flinkere til å melde fra om tapte redskap, sier fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen.

Det er ikke forbudt å miste fiskeredskap, men det er et lovbrudd å ikke melde fra om tapet.

Godt samarbeid med fiskerne

Fiskeridirektoratet understreker at de har hatt et godt samarbeid med fiskere i løpet av opprenskingstoktet, som generelt er flinke til å melde fra om tapte redskaper.

Totalt er det fjernet 2669 teiner. Av dette var det 2405 snøkrabbeteiner, 130 krepsteiner, 119 kongekrabbeteiner og 15 taskekrabbeteiner.

Fiskeridirektoratet har også fjernet nærmere 700 garn av ulike typer, noe som tilsvarer 20 000 meter.

Av tauverk er det tatt opp 172 450 meter. Av dette var det 6 800 meter snurrevadtau og 39 000 meter med line. I tillegg ble det registrert et hundretalls flytevak og anker.

Det ble registrert over 11 000 kg fisk i garna som Fiskeridirektoratet hentet opp, og mer enn 15 000 krabber. Det ble også registrert en død knølhval som satt fast i tau til teiner. I tillegg ble det funnet en død sel i en teine.

Hindrer annet fiske

– I en tid med stor oppmerksomhet mot marin forsøpling er det trist å se at noen ødelegger for andre gjennom «gjenglemte» snurrevadtau og trålvaiere som dumpes på fiskefeltene til hinder for annet fiske og for andre redskapsgrupper og som slik bidrar til ytterligere tap av fiskeredskap, sier Gjermund Langedal som har ledet toktet i Fiskeridirektoratet. 

Redskaper som blir mistet, forlatt eller dumpet representerer også en økt fare for fasthekting med påfølgende tap av nye redskap. Dette er en ond spiral som Fiskeridirektoratet bidrar til å bryte  gjennom sine årlige opprenskingstokt.