Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
12.10.2017

100 til Aalborg

Fiskerlaget Sør

Mer enn 100 fra Fiskerlaget drar denne uken til DanFish-messen i Aalborg. Fiskerlaget Sør har hatt deltagelse som tradisjon i mange år.

– Ja, dette er en god sosial tradisjon i medlemslaget hvor vi møter kollegaer i samme type fiskerier fra Danmark og Sverige, der mange også er på de samme fiskefeltene og dermed på en spesiell måte kan utveksle erfaringer. Det sier daglig leder Erlend Grimsrud i Fiskerlaget Sør.

DanFish

Erlend Grimsrud har med seg en gruppe på om lag 100 personer som består av medlemmer og ledsagere fra hele Fiskerlaget Sør sitt medlemsområde, fra Østfold og til Rogaland. Gruppen skal delta på DanFish-messen i Aalborg fra 12.-14. oktober.

DanFish-messen sikter seg inn mot kystsegmentet av flåten og har blant annet utstillere fra verft, havner, redskapsteknologi, elektronikk og produksjonsutstyr. I hovedsak er det danske utstillere, men også en del fra de nordiske landene som deltar som utstillere.

Attraktiv arena

Erlend Grimsrud sier han allerede som nyansatt i Fiskerlaget Sør ble gjort oppmerksom på hvor viktig Aalborg-messen er for medlemmene.

-Allerede i min første uke i stillingen måtte jeg forsikre flere medlemmer om at turen til fiskerimessa skulle videreføres, selv om den på det tidspunktet lå to år frem i tid, forteller Grimsrud.

Han sier Skagerrakavtalen gjør området unikt.

-Den gjør fiskerimulighetene i havområdet mellom Norge, Sverige og Danmark svært fleksible for alle fartøy og vi har nå god dialog med våre skandinaviske yrkesbrødre. Det er også hyggelig for medlemmene å møte «fiskerne bak stemmen på VHF’en» under den uformelle fiskerimessa i Aalborg.

Dekker behov

-Fiskeriene er relativt like på tvers av landegrensene og mange av våre medlemmer velger å kontrahere fartøy og gjøre oppgraderinger i Danmark, ettersom det ikke er marked for så mange fiskerileverandører i Sør-Norge. Medlemmene finner sine kontakter på messa og sørger for at vi får modernisert fiskeflåten også her i sør, sier han.

Under oppholdet i Danmark skal gruppen fra Fiskerlaget Sør blant annet delta på seminarer om videreforedling av biprodukter i fiskeriene og mulige konsekvenser av Brexit.

Båteierseksjonen

Også styret i Båteierseksjonen i Norges Fiskarlag, Hovedforhandlingsutvalget (HU), reiser til messa for å holde styremøte og utveksle erfaringer i møte med sin danske søsterorganisasjon. HU har 10 medlemmer og i tillegg deltar seksjonens to ansatte i forbindelse med arrangementet knyttet til DanFish.