11.03.2016 09:05
Tarifforhandlinger i 2016
Kom med innspill
Tarifforhandlinger i 2016
 
Foto: Jan-Erik Indrestrand

Nå er det bestemt. Årets tarifforhandlinger mellom Båteierseksjonen og Mannskapsseksjonen vil finne sted den siste uken i oktober. Medlemmer bes nå om innspill i prosessen.

Før forhandlingene tar til med vår motpart Båteierseksjonen i oktober må de tillitsvalgte i Mannskapsseksjonen ta stilling til hvilke endringer vi ønsker å få foretatt i vår tariffavtale. Til dette arbeidet trenger vi innspill fra aktive medlemmer som i sin arbeidshverdag ser hva som fungerer og hva som kan forbedres.

Rammen for forhandlingene er å gjøre Fiskerioverenskomsten med oppgjørsavtalene så hensiktsmessige som mulig. Fordelingen av de verdier som i fellesskap fiskes opp fra havet skal fordeles på en veloverveid og balansert måte mellom båteiere og mannskap. En god tariffavtale kan ikke gjøre noe med tilgjengelig kvantum eller pris på fisk. En god tariffavtale kan imidlertid fordele de verdier som er - slik at mannskapet får så konkurransedyktige lønns- og arbeidsforhold som mulig, samtidig som rederiene gis en rimelig avkastning på sine verdier.

For at tillitsmannsapparatet skal ha tid og anledning til å vurdere innspill og forslag om endringer på best mulig måte, ønsker vi å motta forslag så tidlig som mulig.

– Vi ber derfor at våre medlemmer tenker igjennom hvordan tariffavtalen i en ideell verden burde ha sett ut, og gir oss tilbakemeldinger om hva som bør gjøres. Mars og april er fine måneder til å gi oss slike innspill.

Mannskapsseksjonens Hovedforhandlingsutvalg har i sin møteplan lagt opp til et møte 11. mai hvor man vil gå igjennom alle mottatte innspill og forslag i forbindelse med årets tariffrevisjon.

 

Design og utvikling : Luculentus as - Trondheim