25.01.2016 07:55
Justerte autolinetariffen
Avtale på plass
Justerte autolinetariffen
Klar til å dra line
Foto: Knut Arne Høyvik

Autolinetariffene er justert med tre prosent økning av fartøyets andel av delingsfangst. Det er klart etter at tariffseksjonene i Norges Fiskarlag reforhandlet disse bestemmelsene mandag 18. januar.

 

Det er oppgjørsavtalenes §§ 5 og 6 som er justert i forbindelse med gjennomgangen av tariffene for den konvensjonelle havfiskeflåten.

I forhandlingene mellom Fiskarlagets tariffseksjoner ble partene enige om at tabellene reduseres med 3 % for alle fartøy som er 28 meter og større. Den reforhandlede tariffen får virkning fra turstart etter 15. februar 2016.

Avtaleverket nyttet til den konvensjonelle havfiskeflåten har vært uendret siden 1998 og bakgrunnen for at Båteierseksjonen og Mannskapsseksjonen ble enige om forhandling nå, var henvendelser fra en rekke rederi med ønske om å framskynde reforhandlingen av disse bestemmelsene.

 

Arbeidsgruppe

I tillegg til justeringen av tariffen ble partene enige om å nedsette en arbeidsgruppe som skal gjennomgå alle tariffmessige forhold for gruppen konvensjonelle fartøy over 28 meter. Denne gjennomgangen skal også gjøres for garntariffen. Formålet er å finne frem til en enklere og fremtidsrettet tariff med en balanse for fordeling mellom rederi og mannskap. Dette arbeidet skal være sluttført innen de ordinære tarifforhandlingene til høsten.

 

Forhandler også til høsten

Tariffseksjonenes neste ordinære forhandlingsrunde av Fiskerioverenskomst og Oppgjørsavtalene er altså til høsten. Da tas bestemmelser i avtaleverket som ønskes reforhandlet opp til drøfting. Endringene som avtales til høsten får virkning fra 1. januar 2017.

 

Kontaktpersoner for media:

Geir Skogheim, formann i Båteierseksjonen: 480 98 471

Harald Linchausen, formann i Mannskapsseksjonen: 909 18 468

Design og utvikling : Luculentus as - Trondheim