15.01.2016 12:55
Reforhandler linetariffen
Ikke endret siden 1998
Reforhandler linetariffen
De daglige lederne i seksjonene Geir Kroknes (Båteierseksjonen) og Audun Stautland (Mannskapsseksjonen) (t.h.) med den gjeldende hovedavtalen. Nå er det bare autolinedelen som skal forhandles.
Foto: Jan-Erik Indrestrand

Mandag 18. januar reforhandles avtaleverket som er knyttet til den konvensjonelle havfiskeflåten. Linetariffen har ikke vært endret siden 1998.

Normalt sett reforhandles Fiskerioverenskomsten og Oppgjørsavtalene hvert andre år, men denne taiffperioden valgte partene å forlenge med ytterligere 1 år. Vanligvis reforhandles de ulike delene av tariffavtalen bare under de ordinære forhandlingene.
Når det nå gjøres et unntak fra dette handler det om at hovedinnretningen på autolinetariffene har vært uendret i en lang periode og at Fiskarlagets tariffseksjoner, Båteierseksjonen og Mannskapsseksjonen, før jul derfor ble enige om å møtes for å drøfte denne avgrensede delen av avtaleverket.

Seksjonene møter med flere tillitsvalgte og ansatte i de to seksjonene under forhandlingsmøtet som av praktiske grunner holdes på Gardermoen.

De daglige lederne i seksjonene Audun Stautland (Mannskapsseksjonen) og Geir Kroknes (Båteierseksjonen) opplyser at det i utgangspunktet er avtalt å gjennomføre forhandlingene på en dag.

Resultatet av forhandlingene vil bli gjort kjent via Fiskarlagets nettside så snart det er godkjent i begge tariffseksjonene.

Neste ordinære forhandlingsrunde av hovedtariffavtalen skjer forøvrig til høsten. Da gjennomgås aktuelle deler av hele avtaleverket og endringene som avtales får virkning fra 1. januar 2017.

 

Design og utvikling : Luculentus as - Trondheim