20.12.2015 08:00
Forhandlinger i oppgjørsavtalen
Januar 2016
image
 
 

Båteierseksjonen og Mannskapsseksjonen er blitt enige om at Fiskarlagets tariffseksjoner i løpet av januar 2016 skal forhandle om endringer i tariffene for autolinefartøyene i gruppen "konvensjonell over 28 meter".


En er blitt enige om at det tas sikte på at endringer i tilfelle skal gjelde fra 01.01.16. 
 

Design og utvikling : Luculentus as - Trondheim