Gusta Monsen Myklebust Fond
Melding om dødsfall - søknad om økonomisk støtte
Gusta Monsen Myklebust Fond
Foto: Redningsselskapet / Twitter
 

Gusta Monsen Myklebust Fond er et Stiftelse stiftet mars 1971 som driver innen "Fond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål".

Følgende dokumentasjon er nødvendig for å kunne behandle søknaden:

Uskifte- eller skifteattest. Dersom slik attest ikke er utstedt, bør det skaffes skriftlig bekreftelse fra lensmann/politi eller, skifteretten, som viser hvem som er arvingerKopi av selvangivelsen (eller utskrift av ligning – ikke ligningsattest) for de 2 siste år forut for dødsfallet for avdøde og etterlatte ektefelle/samboer.Kontonummer til den som søker om stønad

Gusta Monsen Myklebust Fond (søknadsskjema)

Design og utvikling : Luculentus as - Trondheim