Fiskernes Ulykkeskasse
- søknad om støtte
Fiskernes Ulykkeskasse
 
Foto: Jan-Erik Indrestrand

Fiskernes Ulykkeskasse yter økonomisk bistand til fiskere eller uforsørgede etterlatte i forbindelse med ulykke som har medført minimum 15% uførhet eller dødsfall.

Støtten finansieres gjennom tilskudd fra fiskesalgslagene.

Fiskere som har levert fisk gjennom et fiskersalgslag kan ha rett til slik ytelse.

 

Kontaktperson i Fiskernes Ulykkeskasse er Knut Eriksen i Norges Fiskarlag, som kan kontaktes via Fiskarlagets sentralbord 73 54 58 50.

Design og utvikling : Luculentus as - Trondheim