Medlemsbladet MEA

18.12.2013 00:00
Mea nr 6 2013
 
Mea nr 6 2013
 
 

I årets siste nummer retter vi søkelyset mot den nye lederen i Fiskarlaget.

Kjell Ingebrigtsen ble på Landsmøtet i november valgt til ny leder etter Reidar Nilsen. Han forteller om sine ambisjoner og ønsker. Landsmøtet er viet en god del oppmerksomhet i denne Mea utgaven, samt andre organisasjonssaker.

 

Design og utvikling : Luculentus as - Trondheim