Medlemsbladet MEA

22.09.2014 08:00
Mea nr 3 - 2014
 
Mea nr 3 - 2014
 
 

Mea 3, 2014 er tilpasset at medlemsbladet også distribueres til besøkende på fiskerimessen Nor-Fishing i Trondheim. Dette er en viktig møteplass for næringen og Fiskarlaget er på plass med egen stand.

Vi deler messeareal med rekrutteringsprosjektet Sett Sjøbein og tematisk er «rekruttering» og «fremtid» stikkord for årets messestand.
I Mea omtaler vi temaene med forankring i kjente fiskerihavner som Andenes og Henningsvær. Norges fiskeri- og kysthistorie lanseres nå som en del av grunnlovsjubileet - og bli med på fjordfiske etter reker og et spennende skoleprosjekt der klangbunnen er kunnskap og kjennskap til kysten for den oppvoksende slekt.
Du får også en kort presentasjon av at Fiskarlagets har bygd om nettsiden.
God lesning!

 

Design og utvikling : Luculentus as - Trondheim