Norges Fiskarlag

Norges Fiskarlag

Underkategorier

Informasjonsark, hjertestarteravtale, Trygg Partner

Informasjonsark om medlemsfordelsavtalen mellom Trygg Partner og Norges Fiskarlag om hjertestarter.

Arket gir informasjon om:

  • Kjøp
  • Service
  • Kurs
  • Info om avtalepris ved nettkjøp av førstehjelpsutstyr
  • Kontaktinformasjon til Trygg Partner 

Alle henvendelser om utstyr og kurs tas direkte med Trygg Partner

Søknad om støtte fra Fiskernes Ulykkeskasse til kjøp og kursing i bruk av hjerestarter. Klikk her.

Feb 2017: Informasjonsbrosjyre om avfall

Dette er en informasjonsbrosjyre om regelverk og tips om avfallshåndtering som torsdag 23. februar gikk ut til alle fiskere i Lofoten. Brosjyren ble distribuert sammen med avisen «Kyst og Fjord».

 

Møteplan 2017

Norges Fiskarlags møteplan for 2017 med medlemslagenes årsmøter, samt salgslagenes årsmøter.

Julebrev 2016

Fiskarlagets julebrev til medlemmene, med hilsen fra leder Kjell Ingebrigtsen.

Rapportoversikt olje/fisk 2002-2015

Listen viser en uoff. oversikt over rapporter og utredninger som knytter an mot miljø-, fiskeri- og petroleumsvirksomhet i Norge i perioden 2002-2015.

Brev til medlemslagene - Anmodning om innspill Fra eventuelt-saken til AU-møtet 14. oktober 2016
AU vedtak fisket etter hyse Regulering av fisket etter hyse nord for 62 N - spørsmål om bytteordning sei mot hyse og refordeling
AU vedtak fisket etter torsk kystgruppen Fisket etter torsk nord for 62° N - kystgruppen - justeringer i ferskfiskordningen og reguleringsgruppen 15 - 20.9 meter
Refordelingsspørsmål – uttalelser fra medlemslagene Høringer fra medlemslagene til AU-møte 14. oktober 2016
Utviklingen i fisket oktober 2016 Saksliste til telefonmøte i Arbeidsutvalget i Norges Fiskarlag fredag 14. oktober 2016 kl. 1230
Fiskernes Ulykkeskasse, søknadsskjema

Søknadsskjema for støtte fra Fiskernes Ulykkeskasse (FU)

Forsikringsbevis gruppelivsforsikring 2017

Alle medlemmer i Norges Fiskarlag har gruppelivsforsikring gjennom Gjensidige via sitt medlemsskap. Les forsikringsvilkårene her.

Nofir, informasjonsbrosjyre

Sept. 2015: Informasjonsbrosjyre fra selskapet Nofir som samler inn og gjenvinner kasserte redskaper fra fiskeri og havbruk.

Design og utvikling : Luculentus as - Trondheim