Norges Fiskarlag

Norges Fiskarlag

Underkategorier

Kartlegging av havnepriser langs kysten 2017

Etter henvendelse fra Norges Fiskarlag har Trondheim Havn valgt å senke sine priser for fiskernes havneleie. Avgiftene reduseres i to trinn fra oktober 2017 og fra nyttår 2018.

Tor Ingar Austvik i Trondheimsfjorden Fiskarlag har kartlagt priser for de største byene fra Ålesund og til Tromsø. Disse viser en betydelig lavere leie enn Trondheim havn. Tromsø har høyeste leie av stedene i kartleggingen. Likevel er prisen i Trondheim 130 % høyere enn i Tromsø.

Informasjonsark, hjertestarteravtale, Trygg Partner

Informasjonsark om medlemsfordelsavtalen mellom Trygg Partner og Norges Fiskarlag om hjertestarter.

Arket gir informasjon om:

  • Kjøp
  • Service
  • Kurs
  • Info om avtalepris ved nettkjøp av førstehjelpsutstyr
  • Kontaktinformasjon til Trygg Partner 

Alle henvendelser om utstyr og kurs tas direkte med Trygg Partner

Søknad om støtte fra Fiskernes Ulykkeskasse til kjøp og kursing i bruk av hjerestarter. Klikk her.

Feb 2017: Informasjonsbrosjyre om avfall

Dette er en informasjonsbrosjyre om regelverk og tips om avfallshåndtering som torsdag 23. februar gikk ut til alle fiskere i Lofoten. Brosjyren ble distribuert sammen med avisen «Kyst og Fjord».

 

Møteplan 2017

Norges Fiskarlags møteplan for 2017 med medlemslagenes årsmøter, samt salgslagenes årsmøter.

Rapportoversikt olje/fisk 2002-2015

Listen viser en uoff. oversikt over rapporter og utredninger som knytter an mot miljø-, fiskeri- og petroleumsvirksomhet i Norge i perioden 2002-2015.

Brev til medlemslagene - Anmodning om innspill Fra eventuelt-saken til AU-møtet 14. oktober 2016
AU vedtak fisket etter hyse Regulering av fisket etter hyse nord for 62 N - spørsmål om bytteordning sei mot hyse og refordeling
AU vedtak fisket etter torsk kystgruppen Fisket etter torsk nord for 62° N - kystgruppen - justeringer i ferskfiskordningen og reguleringsgruppen 15 - 20.9 meter
Fiskernes Ulykkeskasse, søknadsskjema

Søknadsskjema for støtte fra Fiskernes Ulykkeskasse (FU)

Forsikringsbevis gruppelivsforsikring 2017

Alle medlemmer i Norges Fiskarlag har gruppelivsforsikring gjennom Gjensidige via sitt medlemsskap. Les forsikringsvilkårene her.

Nofir, informasjonsbrosjyre

Sept. 2015: Informasjonsbrosjyre fra selskapet Nofir som samler inn og gjenvinner kasserte redskaper fra fiskeri og havbruk.

Design og utvikling : Luculentus as - Trondheim